Prestige

Kategorie

Producenci

        

karty charakterystyk

FOMADON LQN
Link2

eBiuletyn-Newsletter

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: „RODO”), chcielibyśmy poinformować Państwa o szczegółach dotyczących nowych zasad przetwarzania Państwa danych

 1. Prestige Roman Zdyra i Małgorzata Zdyra spółka jawna z siedzibą w 39-400 Tarnobrzeg ul. Fabryczna 1a wpisana do KRS pod numerem 0000073904, NIP: 8671868037, REGON: 830387500 (dalej: „Administrator”) jest administratorem Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) RODO,.

 2. Państwa dane są przetwarzane w celu:
  a) prawidłowego zrealizowania złożonego przez Państwa zamówienia przez Administratora
  b) w celach marketingowych produków i usług świadczonych przez Administratora, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telefonu, poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 3. Państwa dane przetwarzane przez Administratora obejmują: imiona i nazwisko, adresy, adresy e-mail, numery telefonów oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług: PESEL, NIP, dane dotyczące dokumentów tożsamości lub w nich zawarte. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu lub w związku ze świadczeniem usług przez Administratora.

 4. Państwa dane będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym (pracownicy lub podmioty współpracujące z Administratora) w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług na rzecz Administratora, a także podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, transportowe, podatkowe lub informatyczne na rzecz Administratora.

 5. Państwa dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umów z Administratorem i okres przedawnienia roszczeń z nich wynikających względnie dochodzenia potencjalnych roszczeń w związku z zdarzeniami, których dotyczą usługi świadczone przez Administratora, to jest przez maksymalny okres przedawnienia roszczeń przewidzianych przez prawo polskie.

 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak gdy z uwagi na przepisy prawa jesteśmy uprawnieni do dalszego przetwarzania danych.

 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub właściwych przepisów prawa polskiego wdrażających RODO (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obowiązująca od 25 maja 2018 r).

 8. Państwa dane nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.

 9. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@fotoprestige.pl


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Promocje

Aktualnie brak promocji

Czas generowania: 0.0448s